Badebroer - og andet med vand...

Vi varetage optagning, udsætning, vedligehold og reparationer af din badebro, hvad enten der er tale om en klassisk træbadebro eller en stålbro med trædæk. Vi kender kysten og ved hvad en badebro udsættes for af vind og vejr, og tager derfor service af din badebro alvorligt.

Vi gør vores yderste for, at broen er i god og funktionel stand således, at ingen kommer til skade, og broen ikke lider unødig overlast i forbindelse med storme og is.

Vi opererer i området mellem hav og have. I dét ligger også, at vi varetager vedligholdsopgaver af kystsikringer, bådeboer og strandområder. 

Pramarbejde

Vi har egen pram til brug ved ramning af stolper - f.eks. i forbindelse med bygning af faste broer. Prammen kan transporteres på blokvogn, så den kan søsættes i søer og havne hvor der er brug for den.

Vi har bl.a. lavet broer i Furesøen hvor det har været et krav at arbejdet blev udført fra vandet, ligesom der er opgaver hvor den eneste mulighed er at få maskiner ind fra vandsiden af.

Måger - what to do...

Måger og deres efterladenskaber er et tilbagevendende problem på mange badebroer.

Der er flere alternativer til at komme disse besøgende til livs, herunder elektroniske støjsendere, flag, CD'er, vimpler og drager.

Der er fordele og ulemper ved alle mulighederne, men den vi har bedst erfaring med er høgedrager. 

En høgedrage er en drage fæstet til en 6 meter høj glasfiberstang. Dragen flyver op og ned i vinden, og da den er udformet som en høg, skræmmer den fuglene væk fra badebroen. I hvert fald når vinden blæser.

Vi har disse drager på lager, så giv os et kald hvis broen er blevet besat af måger.

             

Kontakt os for yderligere information

For en snak om mulighederne og vores services, kan vi kontaktes på 22380731 eller smj@remove-this.seaservices.dk