Kystsikringer

Resultat af manglende kystbeskyttelse (Vedbæk)

Sikring af kysterne er ofte nødvendigt for at forhindre erosion af haver og skrænter. Der er flere alternative metoder til sikring af kysterne, herunder høfder, bølgebrydere, skræntfodssikring (stenkastning), sandfodring og bolværk. 

I forbindelse med stormen Bodil 5. og 6. december 2013, blev det klart for mange beboere langs kysterne, at det er essentielt at vedligeholde kystsikringerne. Overalt er eksisterende anlæg nedbrudt helt eller delvist. Det er vigtigt at skader repareres inden anlægget for alvor tager skade.

Vi udfører vedlighold og nyetableringer af kystsikringsanlæg. 

Ved nyetablering af kystbeskyttelse, er der mange forhold der skal tages hensyn til. En hård sikring (stenkastning, bølgebrydere etc.) har ofte store konsekvenser nedstrøms, da disse anlæg påvirker sedimenttransporten og kystens naturlige processer. Ofte medfører disse konstruktioner derfor erosion og kysttilbagetrækning længere nede af kysten. Det er derfor vigtigt, at alle forhold tages med i betragtningerne, og at man i videst mulig udstrækning prøver at  tage højde for områdets naturlige processer så der laves mindst mulig indgreb i kystens dynamik.